Hvide Klint Vandværk

Generalforsamling 22. maj 2021


Generalforsamling 22. maj 2021

Generalforsamlingen afholdes kl. 10.00 forenden af Klintevejen, i Hvideklint G/F telt.

Nærmere herom i starten af maj.

  • Dagsorden
  • Formandens beretning
  • Årsregnskab
  • indkomneforslag
  • Takstblad

Vil blive lagt på hjemmesiden.

Indkaldelse vil ske:

  • Via hjemmesiden
  • mail - hvis du er tilmeldt
  • SMS - hvis du er tilmeldt.