Hvide Klint Vandværk

Vandet alle vil have


Ingen PFAS i drikkevandet fra Hvide Klint Vandværk

”Forbrugerne kan med ro i sindet drikke vores vandværksvand. Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i vores drikkevand

Vandprøverne, der er analyseret for mere end 40 forskellige uønskede kemikalier – blandt andet PFAS-forbindelser – er taget afgang vandværk og ude ved forbrugernes vandhaner.

Hos to forskellige forbrugere på vores ledningsnet, udtager vi vandprøver, og resultatet viser, at vandet er helt rent – også for PFAS. Den viden er vi naturligvis glade for at dele med vores forbrugere. Især aktuelt, da der medierne er meget fokus på PFAS-fund flere steder.

Vandprøverne kan ses her på hjemmesiden.
 


Strømafbrydelser

Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen, og at strømmen er afbrudt, er det vigtigt, at du IKKE ringer til vandværket. 

I sådan en situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt.  

Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – kan du opleve brunt vand fra vandhanen. 

Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.  
Problem med vandforsyning - se her!

Henvendelser om
leveringsforstyrrelser, ledningsbrud, reparationer
og målerudskiftninger rettes til:


Niels Lång
Email: niels@hhvv.dk
Telefon: 4012 2041
eller
Troels T. Nielsen
Email: troels@hhvv.dk
Telefon: 3020 7910