Hvide Klint Vandværk

Generalforsamling 22. maj 2021


Generalforsamling 22. maj 2021

Generalforsamlingen afholdes kl. 10.00 for enden af Klintevejen, i Hvideklint G/F telt.

  • Dagsorden - kan downloades herunder.
  • Formandens beretning - kan downloades herunder.
  • Årsregnskab/budget  - kan downloades herunder.
  • Takstblad 2022 - kan downloades herunder.

Indkaldelse er  sket:

  • Via hjemmesiden - den 21. april 2021
  • E-mail - den 5. maj 2021
  • SMS - den 3. maj 2021


Dagsorden 2021


Beretning 2020


Takstblad 2022


Årsregnskab 2020