Hvide Klint Vandværk

Vandværket


Hvide Klint Vandværk forsyner 244 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs., at oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne er computerstyret og -overvåget.
Hvis en af funktionerne svigter, modtager vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.
Vandet bliver hentet i vandværkets boring. Der udpumpes ca. 8.000 kubikmeter vand om året til vandværkets forbrugere. 

I Juni 2018  har vi etableret en nødforbindelse til Vollerup Strands Vandværk, så vi er sikret vand ved driftstop.


Spar på vandet

1 m3 vand (1000 liter) leveret fra Hvide Klint Vandværk koster for tiden kr. 17,71 inkl. moms (2023) og de statslige afgifter "afgift af ledningsført vand" og "drikkevandsbidrag" men ekskl. den faste, årlige afgift til vandværket.

De kommunale bidrag til vandafledning og rensningsanlæg er ikke medregnet i prisen.

Når man sparer på vandet, bidrager man til, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er værd at tænke på, hver gang man åbner for vandhanen.

Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra løbende wc-cisterner og dryppende vandhaner til utætte rør. Desværre er de sidstnævnte både de vanskeligste at opdage og de mest kostbare, fordi selv en lille læk kan forårsage spild af store mængder vand.


Hvide Klint Vandværk's forsyningsområdeEtablering af vandværket

I marts 1962 indhentes kalkulationer på et vandværk. Beløbet er i alt 63.353 kr.

I april 1962 år oplyser ejendomsmægleren, at man påtænker at udstykke yderligere 2 rækker, hvilket  får alvorlige konsekvenser for det planlagte vandværk (der skal være en 300 meters zone fra et sådant anlæg til nærmeste siveanlæg).
Der opstår en ny konflikt i foreningen (Hvide Klint Grundejerforening), idet advokaten havde stillet garanti for etablering af vandværk. Den er nu ikke holdbar (advokaten kender intet til de nye yderligere udstykningsplaner, som forhindrer etablering af vandværk på  den planlagte grund).

Ved et møde i slutningen af april måned findes en løsning ved at inddrage de parceller, der er tænkes udstykket ved ”Udmarken”. I den sammenhæng stiller gårdejer Ole Andersen vederlagsfrit  ca. 500 kvadratmeter til rådighed for et vandværk, der skal forsyne de 2 udstykningsområder.

27. Juni 1962. Boringen til vandværket er etableret. Den yder 7 kubikmeter i timen – hvilket skulle være nok til begge udstykninger.

Endelig planer for etablering af vandværket kommer frem d. 13 sept. 1962.

Anlægssummen  skønnes nu at blive 76.634 kr og 60 øre.

Parcellerne på udmarken (10 stk. indskyder hver 400 kr, 38 grundejere fra Hvide Klint indskyder hver 250 kr.)

Den 24 sept. 1962  etableres et andelsselskab ”Hvide Klints vandværk”. Andelsselskabet overtager nu alt vedr. Vand.

Den 1. Jul. 2018 ændres selskab form til A.M.B.A. og vandværkets navn til "Hvide Klint Vandværk A.M.B.A.".