Hvide Klint Vandværk

Regulativ


Regulativ for Hvide Klint Vandværk

Fra 2017 er der ændrede regler for udarbejdelse af regulativ for vandværker.

Hvide Klint Vandværk vil derfor I samarbejde med vandværkerne i Kalundborg Kommune, udarbejde et nyt regulativ.

Arbejdet hermed forventes færdigt i foråret 2021


Fællesregulativ for vandværkerne i Kalundborg


Klik på download-ikonet for at hente pdf-fil