Hvide Klint Vandværk

Vandet alle vil have


Aflæsning af vandmålere Udmarken, Stranddalen, Fedalen og Svenstrupvej

Vi har desværre erfaret at der er sendt aflæsningkort ud til beboerne på Udmarken, Stranddalen, Fedalen og Svenstrupvej.

Det skyldes at Kalundborg Forsyning som står for udsendelsen ikke har kunnet  adskille udsendelse til forbrugerne i Hvide Klint Vandværk, hvor ca. halvdelen har elektroniske vandmålere.

Har du en elektronisk vandmåler skal du selvfølgelig ikke aflæse og indsende dit forbrug.

Vi udskifter i foråret 2022 de resterende vandmålere, så vil alle slippe for at aflæse måleren.


Status på vandforsyning

Driftstatus
Problem med vandforsyning - se her!

Henvendelser om
leveringsforstyrrelser, ledningsbrud, reparationer
og målerudskiftninger rettes til:


Niels Lång
Email: niels@hhvv.dk
Telefon: 4012 2041
eller
Troels T. Nielsen
Email: troels@hhvv.dk
Telefon: 3020 7910

Defekt hane i målerbrønd

Vandværket har aftale om udskiftning til speciel lav pris.