Hvide Klint Vandværk

Vandet alle vil have


Nyt fra vandværket

Vandmålere som ikke er elektroniske vil blive udskiftet i August 2022 ca. 150 stk. Nærmere information her på hjemmesiden senere.

Det er vigtigt at dine haner i målerbrønden fungerer som de skal, ellers vil måleren ikke kunne skiftes, hvilket vil betyde et ekstra besøg hos dig. Gebyret for et ekstra besøg er 1.000 kr.


Status på vandforsyning

Driftstatus
Problem med vandforsyning - se her!

Henvendelser om
leveringsforstyrrelser, ledningsbrud, reparationer
og målerudskiftninger rettes til:


Niels Lång
Email: niels@hhvv.dk
Telefon: 4012 2041
eller
Troels T. Nielsen
Email: troels@hhvv.dk
Telefon: 3020 7910

Defekt hane i målerbrønd

Vandværket har aftale om udskiftning til speciel lav pris.