Hvide Klint Vandværk

Vandet alle vil have


Status på vandforsyning

Driftstatus


Test for pesticider


Miljøstyrelsen har udstedt en revideret drikkevandsbekendtgørelse, der træder i kraft den 10. maj 2019. Af den fremgår, at der skal analyseres for chlorothalonil-amidsulfonsyre i vandværkets indvindingsboringer samt ved forbrugeres taphane (eller ved afgang vandværk). Analyserne skal være foretaget inden den 1. november 2019. Vandværket skal ved bestilling af prøverne sikre sig, at laboratoriet indberetter analyseresultaterne til den nationale database Jupiter.

Problem med vandforsyning - se her!

Henvendelser om
leveringsforstyrrelser, ledningsbrud, reparationer
og målerudskiftninger rettes til:


Niels Lång
Email: niels@hhvv.dk
Telefon: 4012 2041
eller
Troels T. Nielsen
Email: troels@hhvv.dk
Telefon: 3020 7910